Младежки Информационно-Консултантски Център 3 Пловдив

Екип

Лена Карналова

Лена Карналова

Професия: Социолог
Позиция в
МИКЦ:

Ръководител проект и специалист „Доброволчество, менторство и възможности за младежка мобилност по програма „Еразъм+”
Имейл: lkarnalova@yahoo.com

Юлия Петкова

Юлия Петкова

Професия: Икономист
Позиция в
МИКЦ:
Кооридинатор проект и специалист „Информационни услуги”
Имейл: petkova.julia@gmail.com

Eлизабет Райчева

Eлизабет Райчева

Професия: Икономист
Позиция в
МИКЦ:

Финансово-отговорно лице
Имейл:vat.ltd@abv.bg

Габриела Гешева

Габриела Гешева

Професия:
педагог
Позиция в
МИКЦ:

„Овластяване на млади хора в неравностнойно положение”
Имейл: dinevagabriela@gmail.com

Огнян Койчев

Огнян Койчев

Професия:
Психолог
Позиция в
МИКЦ:

Специалист „Обучения – Социални умения и мотивация“
Имейл: ogikoychev@yahoo.com

Камен Мицев

Камен Мицев

Професия: ИТ-специалист
Позиция в
МИКЦ:

Специалист „Обучения – ИТ технологии“
Имейл:kamen@mitzev.com

Галя Добрева

инж. Галя Добрева

Професия: машинен инженер
Позиция в
МИКЦ:

специалист „Професионална ориентация”
Имейл:g.doychinova@maritsa.org