Младежки Информационно-Консултантски Център 3 Пловдив

Ние сме...

МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни” Пловдив започва работа през януари 2017 г.

Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” е домакин на младежки информационно-консултантски център за поредна година.

МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни” Пловдив е част от мрежата от центрове, финансирана от Национална програма за младежта (2016 – 2020) на Министерство на младежта и спорта. Центърът ще предоставя консултантски, обучителни, информационни услуги на младежи на възраст от 15 до 29 г. на територията на град Пловдив и на община Марица, част от област Пловдив. Целта е младите хора да получат безвъзмездно информация в сферите на младежко участие и предприемачество, активно гражданство, доброволчество, човешки и граждански права, младежка заетост, кариерно ориентиране, спорт и младежки туризъм, мобилност, околна среда и здраве, подготовка и реализиране на проекти.


Проектът предвижда реализацията на обучения върху следните теми - ефективно общуване и работа в екип, доброволчество, дарителство и благотворителност, социално предприемачество и корпроративна социална отговорност, глобална отговорност, изготвяне на проекти и др. Акцентът пада върху неформалното обучение, интерактивните форми на преподаване и учене, както и върху метода „връстници обучават връстници”. В проекта са заложени и мобилни обучения в малки отдалечени населени места.


За успешното изпълнение на проекта, Асоциация „Голям брат Голяма сестра - България” си партнира с Община „Марица”, КСУ „Олга Скобелева”, гр.Пловдив и ЕГ „Пловдив”.


Повече информация на www.mikcplovdiv.org и Фейсбук страницата https://www.facebook.com/MikcMladezkaZonaPlovdiv/



Младежки Информационно-Консултантски Център 3 Пловдив